Документи

Финансови отчети

Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.03.2023 г.(pdf, 433906b) Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2022 г .на „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация(pdf, 2622184b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.12.2022 г.(pdf, 2957605b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.09.2022 г.(pdf, 2953495b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2022 г.(pdf, 2967892b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.03.2022 г.(pdf, 2831543b) Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет към 31.12.2021 (pdf, 2067163b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.12.2021 г.(pdf, 2960711b) Тримесечно уведомление по чл. 37а от Наредба № 2(pdf, 2971842b) Тримесечно уведомление по чл. 37а от Наредба № 2 Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2021 г Тримесе?(pdf, 2971842b)

Message

No documents in the current selection

Архив