Документи

Финансови отчети

Начален ликвидационен баланс на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация, считано от 11.03.2020 г. (pdf, 1082707b) Годишен финансов отчет към 31.12.2019 на "Адванс Екуити Холдинг" АД в ликвидация(pdf, 5255467b) Консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2019 г. (pdf, 4750153b) Междинен индивидуален финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД за IV-то тримесечие на 2019 г.(pdf, 4761750b) Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2019 г. (pdf, 4580821b) Тримесечен финансов отчет към 30.09.2019 г. на индивидуална база, коригиран в частта му относно представянето на инвестициите(pdf, 5686948b) Междинен индивидуален финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД за III- то тримесечие на 2019(pdf, 4647856b) Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2019 г.(pdf, 4460099b) Междинен индивидуален финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД за II-ро тримесечие (pdf, 4524667b) Консолидиран финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД да първо тримесечие на 2019 г.(pdf, 4350857b)

Message

No documents in the current selection

Архив