Документи

Финансови отчети

Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2019 г. (pdf, 4580821b) Тримесечен финансов отчет към 30.09.2019 г. на индивидуална база, коригиран в частта му относно представянето на инвестициите(pdf, 5686948b) Междинен индивидуален финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД за III- то тримесечие на 2019(pdf, 4647856b) Консолидиран финансов отчет за II-ро тримесечие на 2019 г.(pdf, 4460099b) Междинен индивидуален финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД за II-ро тримесечие (pdf, 4524667b) Консолидиран финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД да първо тримесечие на 2019 г.(pdf, 4350857b) Годишен одитиран консолидиран финансов отчет към 31.12.2018 г.(pdf, 9199943b) Междинен индивидуален финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД за I-во тримесечие на 2019 г.(pdf, 4456362b) Годишен индивидуален финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД към 31.12.2018 г. (pdf, 8478659b) Междинен консолидиран финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД за IV-то тримесечие на 2018 г.(pdf, 4511312b)

Message

No documents in the current selection

Архив