Документи

Обща документация

Обща документация

Образец на писмено пълномощно за събранието, насрочено за 28.06.2022 г., съответно за 15.07.2022 г(doc, 58368b) Решение на ликвидатора за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите за 2022 г.(pdf, 3213318b) Отчет за дейността на ДВИ през 2021 г.(pdf, 191438b) Отчет на Одитния комитет за дейността му през 2021 г.(pdf, 3637492b) Заверен от регистриран одитор годишен счетоводен баланс на дружество в ликвидация за 2021 г.(pdf, 2067163b) Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите, насрочено за 28.06.2022 г.(pdf, 2998637b) Становище от ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация)(pdf, 1227027b) ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АКЦИОНЕРИ – втора част (pdf, 795404b) ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АКЦИОНЕРИ – първа част(pdf, 854363b) Решение на ликвидатора за свикване на РГОСА(pdf, 2845746b)

Финансови отчети

Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.12.2022 г.(pdf, 2957605b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.09.2022 г.(pdf, 2953495b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2022 г.(pdf, 2967892b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.03.2022 г.(pdf, 2831543b) Заверен от регистриран одитор Годишен финансов отчет към 31.12.2021 (pdf, 2067163b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.12.2021 г.(pdf, 2960711b) Тримесечно уведомление по чл. 37а от Наредба № 2(pdf, 2971842b) Тримесечно уведомление по чл. 37а от Наредба № 2 Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2021 г Тримесе?(pdf, 2971842b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2021 г(pdf, 3388822b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.03.2021 г. на „АЕХ“ АД.(pdf, 3293349b)

Message

No documents in the current selection

Архив