Документи

Финансови отчети

Заверен от регистриран одитор ГФО на „АЕХ“ АД – в ликвидация към 31.12.2023(pdf, 3217115b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.12.2023(pdf, 2874497b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация на "Адванс Екуити Холдинг" АД към 30.09.2023 г.(pdf, 2870194b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2023 г.(pdf, 2877259b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.03.2023 г.(pdf, 433906b) Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2022 г .на „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация(pdf, 2622184b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.12.2022 г.(pdf, 2957605b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.09.2022 г.(pdf, 2953495b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2022 г.(pdf, 2967892b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.03.2022 г.(pdf, 2831543b)

Решения на ОСА

Протокол от проведено на 27-06-2024 г. редовно общо събрание на акционерите(pdf, 404859b) Протокол от проведено на 27-06-2023 г. заседание на редовното общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация(pdf, 1027924b) Протокол от проведено на 28.06.2022 г. заседание на редовното общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация(pdf, 1693352b) Протокол от проведеното на 30.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД(pdf, 3349123b) Протокол от проведено на 30.07.2020 г. Редовно Годишно Общо Събрание на акционерите на Адванс Екуити Холдинг АД - в ликвидация (pdf, 4002155b) Протокол от проведено на 23.12.2019 г. Извънредно общо събрание на акционерите (pdf, 2067918b) Протокол от проведено Редовно годишно общо събрание на акционерите проведено на 28.06.2019 г. (pdf, 463053b) Протокол от Годишно редовно ОСА за 2018 г.(pdf, 1367175b) Протокол от Извънредно ОСА - 06.02.2018 г.(pdf, 176855b) Протокол от Извънредно ОСА - 19.01.2018 г.(pdf, 209182b)

Message

No documents in the current selection

Архив