Нашият портфейл

Компания Бизнес Създадена Инвестиция*

Високи технологии

СЕП България АД Доставка на удостоверителни услуги. 2003 г. 15.23 млн. лв.
СЕП Сървис ЕАД Дейността на дружеството е свързана с разработка на софтуер, обработка на информация и предоставяне на удостоверителни услуги. 2011 г. 750 хил. лв.
Спиди Нет АД Доставка на интернет услуги до крайни потребители 2004 г. 6.82 млн. лв.

Възобновяеми енергийни източници

Енерджи Инвест ЕАД Инвестиции и управление на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници 2006 г. 6.18 млн. лв.
ИнтерСол АД Инвестиции и управление на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници 2008 г. 2.20 млн. лв.

Енергийна ефективност

Енерджи Ефект ЕАД Проектиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сгради, енергийни обследвания, саниране и строително-монтажни работи. 2006 г. 3.69 млн. лв.
Адванс Енерджи 1 ООД Изпълнение на строително-монтажни дейности в областта на енергийната ефективност 2011 г. 933 хил. лв.

Земеделие

Агро Тера Север АД Обработка на земеделски земи, производство и търговия на селскостопанска продукция. 2006 г. 6.01 млн. лв.
Агро Тера Трейд ЕООД Търговия с и износ на зърнени и маслодайни култури. 2014 г. 500 хил. лв.
Ремусс ООД Търговия с и износ на зърнени и маслодайни култури. 2008 г. 4.58 мил. лв.

 

Инвестиция* - инвестицията представлява сбор от платената от „Адванс Екуити Холдинг”АД  сума за придобиване на дяловото или акционерно участие в капитала на компанията, както и предоставени заемни средства на портфейлната компания от „Адванс Екуити Холдинг”АД по силата на договори за предоставяне на заем.