Адванс Енерджи 1 ЕООД

Създадена: 2011 г.

Дял на "Адванс Екуити Холдинг" АД: 100%

 

 

Управители: Благовест Ангелов

 

Дейност: "Адванс Енерджи 1" е дъщерно дружество на "Адванс Екуити Холдинг" АД  и "Енерджи Ефект" ЕАД. Дейността на дружеството е свързана с  изпълнението на строително-монтажни дейности в областта на енергийната ефективност: доставка на материали и оборудване, монтаж на алуминиева и PVC дограма, поддръжка на съоръжения, изграждане на съвременни качествени системи за топлоизолация на фасади, реконструкция и изграждане на ВиК, Електро и ОВК инсталации и други довършителни работи.

"Адванс Енерджи 1" ООД е изпълнител на един от най-големите ЕСКО-проекти в България - този за санирането на УМБАЛ "Св. Георги" в гр. Пловдив.  (ЕСКО - мерки за енергийна ефективност с гарантиран резултат).