Енерджи Ефект ЕАД

Създадена: 2006 г.

Дял на "Адванс Екуити Холдинг" АД: 100%

 

 

Интернет страница:  http://energyeffect.bg/

Изпълнителен директор: Благовест Ангелов

 

Дейност: Проектиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сгради, енергийни обследвания, саниране и строително-монтажни работи. Компанията е специализирана в санирането на мащабни сгради и комплекси от сгради. Сертифицирана е за извършване на енергийни одити от държавната Агенция за енергийна ефективност и притежава Сертификат за управление на качеството - EN ISO 9001:2008.