СЕП България АД

Създадена: 2003 г.

Дял на "Адванс Екуити Холдинг" АД: 91.2%

 

 

Интернет страница: www.esign.bg

Изпълнителен директор: Димитър Бранков

 

Дейност: "Система за електронни плащания България/СЕП България" АД (СЕП България) е регистрирана като доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) с Решение N 1170 от 17.07.2008 г. на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

„СЕП България“ се развива като компания, предлагаща електронни подписи и удостоверителни услуги eSign (запазена търговска марка на „СЕП България“). eSing е Удостоверение за Квалифициран Електронен Подпис (КЕП), което служи за  потвърждаване на самоличност при електронен обмен, като уеб приложения, подписване на електронни документи и договори, онлайн достъп до портали за електронни плащания. eSign осигурява високо ниво на сигурност в комуникацията в интернет, възможност за криптиране на документи.