СЕП Сървис ЕАД в ликвидация

Създадена: 2011 г.

Дял на "Адванс Екуити Холдинг" АД: 100%

 

 

Изпълнителен директор: Димитър Бранков

 

Дейност: Дейността на СЕП Сървис е свързана с разработване на софтуер и информационни системи за извършване на електронни плащания и обработка на информация за плащане, също така и  предоставяне на удостоверителни услуги.

Предвижда се компанията да предоставя платежни услуги на крайни потребители посредством издаване на електронен платежен инструмент. Чрез него клиентите ще могат да генерират валидни платежни нареждания от мобилния си телефон през мобилен, интернет или безконтактен потребителски интерфейс. Ползвателите на услугите ще могат да плащат в магазини с мобилен телефон. Това ще става с помощта на RFID чипове, предоставени от "СЕП Сървис", или с NFC чипове, които се превръщат в стандарт за новите мобилни телефони. Потребителите ще могат да плащат периодични задължения и комунални услуги, да пазаруват в интернет магазини, да превеждат средства към други сметки или да получават преводи.