Енерджи Инвест ЕАД

Създадена: 2006 г.

Дял на "Адванс Екуити Холдинг" АД: 100%

 

 

Изпълнителен директор: Аделина Самоволска

 

Дейност: Инвестиции и управление на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници.

През 2007 г. "Енерджи Инвест" пуска в експлоатация своя първи вятърен парк с инсталирана мощност от 2.4 MW край с. Видно, общ. Каварна, Североизточна България. През лятото на 2011 г. паркът беше успешно продаден, като реализираната вътрешна норма на възвръщаемост от инвестицията е в размер на 12%. Към момента компанията развива проект за ветроенергиен парк с планирана мощност до 42.5 MW, както и такъв за малка вятърна централа с мощност до 4 MW. И двата проекта са в Североизточна България. 

През 2008 г. "Енерджи Инвест" придоби 90% от капитала на компанията "ИнтерСол" АД, която притежава фотоволтаична електроцентрала с мощност от 1 MWp край с. Пауново, общ. Ихтиман, Югозападна България. Соларният парк бе напълно изграден в края на 2008 г. и пуснат в експлоатация през първото тримесечие на 2009 г. Към момента на завършването си той бе най-голямата подобна инсталация на Балканския полуостров.