Компания Бизнес Година на реализация Доходност

Възобновяеми енергийни източници

Видно Уинд 1 ЕООД Видно Уинд 1 ЕООД бе създадено с цел реализиране на продажба на първата вятърна електроцентрала, изградена от Енерджи Инвест ЕАД. Електроцентралата с мощност от 2.4 MW бе пусната в експлоатация в началото на 2007 г. в землището на с. Видно, общ. Каварна. Продажбата й бе осъществена в средата на 2011 г.,като постигнатата доходност от инвестицията (вътрешна норма на възвръщаемост) надхвърли целевата. 2011 г. 12%
ИнтерСол АД ИнтерСол АД е компания със специална цел за инвестиране във фотоволтаични електроцентрали (ФтЕЦ), създадена в края на 2007 г. През 2008 г. дъщерното на Адванс Екуити Холдинг АД дружество Енерджи Инвест ЕАД придоби дял от 90% в капитала на ИнтерСол АД и предостави финансиране за изграждането на ФтЕЦ „Пауново“ – първият мегаватов фотоволтаичен парк в България и на Балканите (инсталирана мощност: 1.002 MWp). През 2015 г. Енерджи Инвест ЕАД прехвърли дела си в полза на Адванс Екуити Холдинг АД. В началото на 2018 г. Адванс Екуити Холдинг АД продаде притежавания дял в ИнтерСол АД на български корпоративен инвеститор, като реализираната доходност от инвестицията (на годишна база за целия период 2008 - 2018 г.) надхвърли целевата. 2018 г. 12%