Компания Бизнес Година на реализация Доходност

Възобновяеми енергийни източници

Видно Уинд 1 ЕООД Видно Уинд 1 ЕООД бе създадено с цел реализиране на продажба на първата вятърна електроцентрала, изградена от Енерджи Инвест ЕАД. Електроцентралата с мощност от 2.4 MW бе пусната в експлоатация в началото на 2007 г. в землището на с. Видно, общ. Каварна. Продажбата й бе осъществена в средата на 2011 г.,като постигнатата доходност от инвестицията (вътрешна норма на възвръщаемост) надхвърли целевата. 2011 г. 12%