Новини

21дек2023

Уведомление относно продажба на дъщерното дружество "Енерджи Ефект" ЕАД на физически лица от неговия мениджърски екип

Уведомление относно продажба на дъщерното дружество "Енерджи Ефект" ЕАД на физически лица от неговия мениджърски екип

28фев2023

Уведомление от ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД във връзка с определения срок на ликвидацията на Дружеството

Уведомление от ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД във връзка с определения срок на ликвидацията на Дружеството

13дек2022

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 относно представяне на уведомление за сключена сделка от "Адванс Екуити Холдинг" АД (л.)

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 относно представяне на уведомление за сключена сделка от "Адванс Екуити Холдинг" АД (л.)

22ное2022

Уведомление относно заличаване на „СЕП Сървис“ ЕАД, във връзка с взето решение от „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.)

Уведомление относно заличаване на „СЕП Сървис“ ЕАД, във връзка с взето решение от „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) - едноличен собственик на капитала за прекратяване на търговската му дейност чрез...

17окт2022

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2, относно представяне на уведомление за сключена от "Адванс Екуити Холдинг" АД ( в ликвидация) сделка

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2, относно представяне на уведомление за сключена от "Адванс Екуити Холдинг" АД ( в ликвидация) ...

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »