Новини

11окт2021

Уведомление относно получено в Дружеството коригирано предложение изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК

Уведомление относно получено в Дружеството коригирано предложение изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК

30авг2021

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК

30авг2021

Уведомление във връзка с получено в дружеството търгово предложение от „Карол Инвестмънт“ АД

Уведомление във връзка с получено в дружеството търгово предложение от „Карол Инвестмънт“ АД

27авг2021

Уведомление по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 27.08.2021 г., в „Адванс Екуити Холдинг“ АД e полученo уведомление по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от Адвокатско...

02юли2021

Уведомление относно взети на 30.06.2021 г. решения от редовното годишно Общо събрание на акционерите за приемане на годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2020 г., както и за избор на регистриран одитор за заверка на годишния баланс за 2021 г.

На проведено на 30.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД  е взето решение за приемане на годишния счетоводен при ликвидация за 2020 г., изготвен...

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »