Новини

22ное2022

Уведомление относно заличаване на „СЕП Сървис“ ЕАД, във връзка с взето решение от „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.)

Уведомление относно заличаване на „СЕП Сървис“ ЕАД, във връзка с взето решение от „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) - едноличен собственик на капитала за прекратяване на търговската му дейност чрез...

17окт2022

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2, относно представяне на уведомление за сключена от "Адванс Екуити Холдинг" АД ( в ликвидация) сделка

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2, относно представяне на уведомление за сключена от "Адванс Екуити Холдинг" АД ( в ликвидация) ...

24фев2022

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК, относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК, относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

24ное2021

Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

26окт2021

Изпълнение на задължение по чл. 154, ал. 1, изречение трето, предложение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) относно оповестяване на търговото предложение, както и становището на ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД

Изпълнение на задължение по чл. 154, ал. 1, изречение трето, предложение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) относно оповестяване на търговото предложение, както и...

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »