Новини

18дек2018

Уведомление относно сключена сделка

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с взети на 28.06.2018 г. решения от общото събрание на акционерите на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД за овластяване на управляващите и...

05окт2018

Уведомление за промяна в дяловото участие в "Адванс Екуити Холдинг" АД

На основание чл. 148б от ЗППЦК, с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: На 04.10.2018 г. са постъпили следните уведомления в „Адванс Екуити Холдинг“ АД: • „Карол Стандарт“...

06авг2018

Уведомление относно сключени сделки

С настоящото Ви уведомяваме за сключени на 02.08.2018 г. сделки, във връзка с взети на 28.06.2018 г. решения от общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, а именно: 1. „Адванс...

03авг2018

Уведомление за сключена сделка

На 02 август 2018 г., „Адванс Екуити Холдинг” АД сключи договор за придобиване на вземане на дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД, ЕИК 175059241, от друго дъщерно на публичното дружество -...

03авг2018

Назначаване на нов ДВИ

Считано от 20.07.2018 г. за ДВИ на "Адванс Екуити Холдинг" АД е назначен г-н Иван Даскалов.

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »