Новини

24фев2022

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК, относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК, относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

24ное2021

Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

26окт2021

Изпълнение на задължение по чл. 154, ал. 1, изречение трето, предложение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) относно оповестяване на търговото предложение, както и становището на ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД

Изпълнение на задължение по чл. 154, ал. 1, изречение трето, предложение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) относно оповестяване на търговото предложение, както и...

11окт2021

Уведомление относно получено в Дружеството коригирано предложение изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК

Уведомление относно получено в Дружеството коригирано предложение изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК

30авг2021

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »