Новини

03авг2018

Промяна в състава на Съвета на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД

С вписване от 31.07.2018 г. в Търговския регистър по партидата на "Адванс Екуити Холдинг" АД е заличен членът и Председател на СД на дружеството - г-н Артур Асланян, като на негово място е вписан г-н...

29юни2018

Протокол от годишно редовно Общо събрание на акционерите за 2018 г.

Протоколът от годишното редовно Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД за 2018 г. е публикуван в секция "Документи / Решения на ОСА" на този сайт.

22май2018

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД за 2018 г.

Съветът на директорите (СД) на "Адванс Екуити Холдинг" АД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175028954, със седалище и адрес на управление: гр. София,...

16апр2018

Уведомление за дялово участие

На 13 април 2018 г. в „Адванс Екуити Холдинг“ АД (Дружеството) е постъпило уведомление по чл. 145 от ЗППЦК относно придобито значително дялово участие в капитала на Дружеството. Съгласно текста на...

09фев2018

"Адванс Екуити Холдинг" АД стана едноличен собственик на "Агро Тера Север" АД

На 9 февруари 2018 г., „Адванс Екуити Холдинг“ АД сключи договор за покупко-продажба на акции на дъщерното дружество „Агро Тера Север“ АД, с ЕИК 175064402, с миноритарния акционер Константин Цеков...

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »