Новини

30авг2021

Уведомление във връзка с получено в дружеството търгово предложение от „Карол Инвестмънт“ АД

Уведомление във връзка с получено в дружеството търгово предложение от „Карол Инвестмънт“ АД

27авг2021

Уведомление по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 27.08.2021 г., в „Адванс Екуити Холдинг“ АД e полученo уведомление по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от Адвокатско...

02юли2021

Уведомление относно взети на 30.06.2021 г. решения от редовното годишно Общо събрание на акционерите за приемане на годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2020 г., както и за избор на регистриран одитор за заверка на годишния баланс за 2021 г.

На проведено на 30.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД  е взето решение за приемане на годишния счетоводен при ликвидация за 2020 г., изготвен...

02юли2021

Уведомление относно продължаване срока на ликвидацията на Адванс Екуити Холдинг АД

На проведено на 30.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на Адванс Екуити Холдинг АД е взето решение за продължаване на първоначално определения двегодишен срок на ликвидацията с 1 (една) година,...

02юни2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет за 2019 г

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане оповестяването на заверен от регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет на „Адванс Екуити...

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »