Новини

06авг2018

Уведомление относно сключени сделки

С настоящото Ви уведомяваме за сключени на 02.08.2018 г. сделки, във връзка с взети на 28.06.2018 г. решения от общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, а именно: 1. „Адванс...

03авг2018

Уведомление за сключена сделка

На 02 август 2018 г., „Адванс Екуити Холдинг” АД сключи договор за придобиване на вземане на дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД, ЕИК 175059241, от друго дъщерно на публичното дружество -...

03авг2018

Назначаване на нов ДВИ

Считано от 20.07.2018 г. за ДВИ на "Адванс Екуити Холдинг" АД е назначен г-н Иван Даскалов.

03авг2018

Промяна в състава на Съвета на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД

С вписване от 31.07.2018 г. в Търговския регистър по партидата на "Адванс Екуити Холдинг" АД е заличен членът и Председател на СД на дружеството - г-н Артур Асланян, като на негово място е вписан г-н...

29юни2018

Протокол от годишно редовно Общо събрание на акционерите за 2018 г.

Протоколът от годишното редовно Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД за 2018 г. е публикуван в секция "Документи / Решения на ОСА" на този сайт.

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »