Новини

01фев2018

"Адванс Екуити Холдинг" АД продаде акциите си в "ИнтерСол" АД

На 31.01.2018 г., „Адванс Екуити Холдинг“ АД сключи договор за покупко-продажба на акции в „ИнтерСол“ АД, чрез който прехвърли собствеността си върху притежаваните общо 64 548 броя акции в „ИнтерСол“...

10яну2018

"ИнтерСол" АД разпредели дивиденти към акционерите си

На 09.01.2018 г., на извънредно Общо събрание на акционерите на дъщерното дружество „ИнтерСол“ АД беше разпределен дивидент за акционерите от натрупана печалба от минали години. Общият размер на...

24ное2017

"Адванс Екуити Холдинг" АД регистрира LEI код

Във връзка със задълженията си по §60 от ЗР към ЗИД на ЗППЦК (обн. ДВ, бр.62 от 2017 г.) и чл.79б, ал.2 от ЗППЦК, "Адванс Екуити Холдинг" АД регистрира идентификационен код на правния субект (LEI...

09окт2017

Консорциум на "Енерджи Ефект" ЕАД сключи договор за модернизация на улично осветление с Община Созопол

На 05.10.2017 г. ДЗЗД “Енерджи Ефект-Интерхолд”, в което дъщерното на “Адванс Екуити Холдинг” АД дружество “Енерджи Ефект” EАД е водещ партньор, подписа с Община Созопол договор за изпълнение на...

17авг2017

„Адванс Екуити Холдинг“ АД придоби нови дялове в „Адванс Енерджи 1“ ООД

„Адванс Екуити Холдинг” АД и други две негови дъщерни дружества придобиха дялове от „Адванс Енерджи 1“ ООД (също дъщерно дружество на холдинга), както следва: 1. „Енерджи Инвест“ ЕАД придоби 32...

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »