Новини

03авг2018

Уведомление за сключена сделка

На 02 август 2018 г., „Адванс Екуити Холдинг” АД сключи договор за придобиване на вземане на дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД, ЕИК 175059241, от друго дъщерно на публичното дружество -...

03авг2018

Назначаване на нов ДВИ

Считано от 20.07.2018 г. за ДВИ на "Адванс Екуити Холдинг" АД е назначен г-н Иван Даскалов.

03авг2018

Промяна в състава на Съвета на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД

С вписване от 31.07.2018 г. в Търговския регистър по партидата на "Адванс Екуити Холдинг" АД е заличен членът и Председател на СД на дружеството - г-н Артур Асланян, като на негово място е вписан г-н...

29юни2018

Протокол от годишно редовно Общо събрание на акционерите за 2018 г.

Протоколът от годишното редовно Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД за 2018 г. е публикуван в секция "Документи / Решения на ОСА" на този сайт.

22май2018

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД за 2018 г.

Съветът на директорите (СД) на "Адванс Екуити Холдинг" АД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175028954, със седалище и адрес на управление: гр. София,...

« Предишна3 4 5 6 7 8 9Следваща »