02фев2015

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД за 2015 г.

Извънредно общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдниг" АД за 2015 г. ще се проведе на 09.03.2015 г. в гр. София ул. Златовръх 1, ет. 4 от 11:00.


Документи за общото събрание:

1. Покана.

2. Материали.

3. Пълномощно.

 

Назад към новините