20мар2015

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД за 2015 г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД проведено на 09.03.2015 г.<media 161></media>

<media 161>Протокол</media>

Назад към новините