27мар2015

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД за 2015 г.(второ събрание)

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД проведено на 24.03.2015 г.“

Назад към новините