03юни2015

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД за 2015 г.

Редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдниг" АД за 2015 г. ще се проведе на 03.07.2015 г. в гр. София ул. Златовръх 1, ет. 4 от 11:00 ч.

Документи за общото събрание:

1. Покана.

2. Материали.

3. Пълномощно.

Назад към новините