06юли2015

Решения на годишно редовно Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД за 2015 г.

Протоколът от Годишното редовно ОСА на "Адванс Екуити Холдинг" АД за 2015 г., с отразени всички взети от акционерите на Дружеството решения, е достъпен в секция Документи.

Назад към новините