08апр2016

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД за 2016 г.

Документи за Общото събрание:

1. Покана.

2. Материали.

3. Пълномощно

Назад към новините

"Адванс Екуити Холдинг" АД получи LEI код на правния субект

Във връзка със задълженията си по §60 от ЗР към ЗИД на ЗППЦК (обн. ДВ, бр.62 от 2017 г.) и чл.79б, ал.2 от ЗППЦК, "Адванс Екуити Холдинг" АД регистрира идентификационен код на правния субект (LEI код) в сертифицираната система Bloomberg LEI със следната сигнатура:

 

LEI: 254900YDAETF4DTXQK18