08мар2016

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив

На 08.03.2016г.  ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ  ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив с предмет  ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане”

Назад към новините