08мар2016

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив

На 08.03.2016г.  ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ  ЕАД приключи успешно подписаното рамково споразумение с Община Пловдив с предмет  ”Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане”

Назад към новините

"Адванс Екуити Холдинг" АД получи LEI код на правния субект

Във връзка със задълженията си по §60 от ЗР към ЗИД на ЗППЦК (обн. ДВ, бр.62 от 2017 г.) и чл.79б, ал.2 от ЗППЦК, "Адванс Екуити Холдинг" АД регистрира идентификационен код на правния субект (LEI код) в сертифицираната система Bloomberg LEI със следната сигнатура:

 

LEI: 254900YDAETF4DTXQK18