16фев2016

ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД приключи подписания договор с Община Стара Загора

На 16.02.2016 г. ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ ЕАД  приключи подписания  договор с Община Стара Загора след провеждане на обществена поръчка с предмет : „Извършване на строително монтажни работи – енергоспестяващи мерки /саниране/ и рехабилитация на общински обекти“  и въведе в експлоатация – обект ОУ „ Георги Райчев – енергоспестяващи мерки / саниране/ и рехабилитация УПИ XXVII – EСПУ „Георги Райчев”, кв. „Три чучура” , гр.Стара Загора.

Назад към новините