24ное2017

"Адванс Екуити Холдинг" АД регистрира LEI код

Във връзка със задълженията си по §60 от ЗР към ЗИД на ЗППЦК (обн. ДВ, бр.62 от 2017 г.) и чл.79б, ал.2 от ЗППЦК, "Адванс Екуити Холдинг" АД регистрира идентификационен код на правния субект (LEI код) в сертифицираната система Bloomberg LEI със следната сигнатура:

 

LEI: 254900YDAETF4DTXQK18

Назад към новините