22ное2016

"Спиди Нет" АД е обявено в неплатежоспособност

Дъщерното на „Адванс Екуити Холдинг” АД дружество „Спиди Нет” АД с ЕИК:175319625 е обявено за неплатежоспособно и спрямо него е открито производство по несъстоятелност с Решение №2013 по Дело №3549 по описа за 2015 г. на Софийски градски съд (СГС) от 17 ноември 2016 година.

 

„Адванс Екуити Холдинг" АД е мажоритарен собственик на капитала на дружеството и кредитор по отпуснат заем. „Адванс Екуити Холдинг” АД е предприело мерки за събиране на дължимото вземане, включително е открило производство за откриване на производство по несъстоятелност срещу дружеството. С оглед развитието по горецитираното дело №3549 на СГС, „Адванс Екуити Холдинг” АД ще предяви вземанията си в законния срок и ще предприеме всички необходими мерки за защита на интересите си.

 

Назад към новините