17авг2017

„Адванс Екуити Холдинг“ АД придоби нови дялове в „Адванс Енерджи 1“ ООД

„Адванс Екуити Холдинг” АД и други две негови дъщерни дружества придобиха дялове от „Адванс Енерджи 1“ ООД (също дъщерно дружество на холдинга), както следва:

 

1. „Енерджи Инвест“ ЕАД придоби 32 673 (тридесет и две хиляди шестстотин седемдесет и три) дружествени дяла от капитала на „Адванс Енерджи 1“ ООД от “Енерджи Ефект” ЕАД (100% собственост на холдинга);

 

2. „Агро Тера Север“ АД придоби 18 581 (осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и един) дружествени дяла от капитала на „Адванс Енерджи 1“ ООД от “Енерджи Ефект” ЕАД (100% собственост на холдинга);

 

3. „Адванс Екуити Холдинг” АД придоби 83 446 (осемдесет и три хиляди четиристотин четиридесет и шест) дружествени дяла от капитала на „Адванс Енерджи 1“ ООД от “Енерджи Ефект” ЕАД (100% собственост на холдинга).

 

Тези сделки бяха предходени от увеличение на капитала на „Адванс Енерджи 1“ ООД с 134 700 дяла, записани от „Енерджи Ефект“ ЕАД срещу апорт на недвижим имот.

 

Назад към новините