09фев2018

"Адванс Екуити Холдинг" АД стана едноличен собственик на "Агро Тера Север" АД

На 9 февруари 2018 г., „Адванс Екуити Холдинг“ АД сключи договор за покупко-продажба на акции на дъщерното дружество „Агро Тера Север“ АД, с ЕИК 175064402, с миноритарния акционер Константин Цеков Кърлов, с което придоби неговите 10 000 акции с номинална стойност от 1 лв. (един лев) всяка от дружеството за покупна цена в размер на общо 10 000 лв., или 1 лв. (един лев) на акция.

 

В резултат на тази сделка „Адванс Екуити Холдинг“ АД стана едноличен собственик на капитала на „Агро Тера Север“ АД.

 

Назад към новините