16апр2018

Уведомление за дялово участие

На 13 април 2018 г. в „Адванс Екуити Холдинг“ АД (Дружеството) е постъпило уведомление по чл. 145 от ЗППЦК относно придобито значително дялово участие в капитала на Дружеството.

 

Съгласно текста на уведомлението, „Карол Финанс“ ЕООД е придобило 1 890 730 права на глас, което представлява 5.26% от всички гласове в Общото събрание на акционерите на Дружеството.

 

В уведомлението от „Карол Финанс“ ЕООД е посочено също, че лицето, което упражнява контрол върху това дружество – г-н Станимир Маринов Каролев, притежава непряко общо 31.31% от всички гласове в Общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

Назад към новините