03авг2018

Промяна в състава на Съвета на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД

С вписване от 31.07.2018 г. в Търговския регистър по партидата на "Адванс Екуити Холдинг" АД е заличен членът и Председател на СД на дружеството - г-н Артур Асланян, като на негово място е вписан г-н Петър Керезов. Дружеството се представлява от г-н Петър Керезов, в качеството му на изпълнителен член на Съвета на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД.

Назад към новините