12мар2020

Уведомление относно вписана на 11.03.2020 г. от Търговския регистър към АВп. ликвидация на "Адванс Екуити Холдинг" АД.

В изпълнение на решение на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2019 г., по партидата на „Адванс Екуити Холдинг“ АД в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, под № 20200311153449 от 11.03.2020 г. е вписано прекратяване на търговската дейност на Дружеството и обявяването му в ликвидация. Срокът на ликвидацията е 2 (две) години, считано от вписване на решението на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. За ликвидатор на „Адванс Екуити Холдинг“ АД е вписан г-н Борислав Витанов Петков.

 

 

 

Назад към новините