30мар2020

Уведомление относно забавяне на изготвянето и оповестяването на заверен ГФО към 31.12.2019 г., с посочване на причина за забавянето, съобразно съобщение на КФН, публикувано на 27.03.2020 г.

При съобразяване със съобщение на Комисията за финансов надзор, публикувано на 27.03.2020 г., с настоящото писмо уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетият впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, ще оповести заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. в срок не по-късно от 30.04.2020 г.

 

Както всяка година, своевременно сме предприели всички необходими действия по изготвяне на годишен финансов отчет за 2019 г. и представянето му за извършване на независим финансов одит от избрания от Общото събрание на акционерите регистриран одитор. Предвид установеното извънредно положение, въведеният в съответствие с изискванията на Кодекса на труда в „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация дистанционен режим на работа (работа от разстояние) е затруднена комуникацията и размяната на документи с регистрирания одитор „Грант Торнтон“ ООД и лицензирания оценител „Хелъни Ко“ ООД, във връзка с уточняване на отделните статии от баланса на Дружеството, след извършената оценка от лицензирания оценител за определяне на пазарна и ликвидационна стойност на търговското предприятие на „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, за целите на счетоводното отчитане.

 

С уважение: Борислав Витанов - ликвидатор на "Адванс Екуити Холдинг" АД.

Назад към новините