02юли2021

Уведомление относно продължаване срока на ликвидацията на Адванс Екуити Холдинг АД

На проведено на 30.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на Адванс Екуити Холдинг АД е взето решение за продължаване на първоначално определения двегодишен срок на ликвидацията с 1 (една) година, считано до 11.03.2023 г.

Назад към новините