27авг2021

Уведомление по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014

На 27.08.2021 г., в „Адванс Екуити Холдинг“ АД e полученo уведомление по чл. 19, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година, от Адвокатско съдружие Борислав Витанов и партньори, ЕИК: 175471266 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Христо Ботев 57 ет.3, в качеството му на лице, тясно свързано с ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг” АД – Борислав Витанов Петков. В уведомлението е посочено, че на  24.08.2021 г. ( с дата на регистрация на сделката в „ЦД“ АД - 26.08.2021 г.), съдружието е продало извън място на търговия 1 796 200 броя акции от капитала на „Адванс Екуити Холдинг” АД, при цена от 0.25 лв. на акция или обща цена от 449 050 лева.

Назад към новините