22ное2022

Уведомление относно заличаване на „СЕП Сървис“ ЕАД, във връзка с взето решение от „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.)

Уведомление относно заличаване на „СЕП Сървис“ ЕАД, във връзка с взето решение от „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) - едноличен собственик на капитала за прекратяване на търговската му дейност чрез извършване на ликвидация и успешно приключване на същата процедура.    

 

Уважаеми Дами и Господа,

 

С настоящото уведомяваме, че с вписване № 20221121122811 от 21.11.2022 г. на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по партидата на еднолично притежаваното акционерно дружество „СЕП Сървис“ ЕАД, ЕИК 201594892, е вписано  заличаване на дружеството, във връзка с взето решение от едноличния собственик на капитала за прекратяване на търговската му дейност чрез извършване на ликвидация и успешно приключване на същата процедура.

Назад към новините