28фев2023

Уведомление от ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД във връзка с определения срок на ликвидацията на Дружеството

Уведомление от ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД във връзка с определения срок на ликвидацията на Дружеството.

 

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с определения от общото събрание на акционерите срок за ликвидация – 13.03.2023 година и с оглед продължаващи преговори за продажба на активите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация) – дялови и акционерни участия в дъщерни дружества, както и с цел реализирането им при най – изгодни за акционерите цени и условия, Ликвидаторът на Дружеството информира, че: с оглед процедурна, техническа и финансова икономия, въпросите и съответно решения във връзка със срока на ликвидация на Дружеството и останалите съществени условия, касаещи производството по ликвидация ще бъдат включени за обсъждане и съответно за вземане на решения по тях на редовното годишно общо събрание на акционерите, което съгласно изискванията на Закона следва задължително да се проведе до 30.06.2023 година.

Назад към новините