15юни2012

„Агро Тера Север” АД сключи договор за банков кредит

15.06.2012 

На 15.06.2012 г., „Агро Тера Север” АД сключи договор за банков кредит в размер на 800 хил. лв. със „Сибанк” АД. Паричните средства се отпускат за основната дейност на дружеството.

Основните параметрите на банковия кредит са:

- годишен лихвен процент: 6.4%.

- срок за погасяване на кредита: до месец 30 юни 2013 г.

Назад към новините