01юли2012

Събития от дейността на „Спиди Нет“ АД

01.07.2012 г

На 01.07.2012 г. е удължен срокът на овърдрафт, отпуснат от „Банка ДСК“ ЕАД на дъщерното на холдинга дружество „Спиди Нет“ АД, до 01.07.2013 г.

Назад към новините