14юни2013

Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдниг" АД за 2013 г.

 Редовното годишно общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдниг" АД за 2013 г. ще се проведе на 15.07.2013 г. в гр. София ул. Златовръх 1 от 11:00.

 

Покана

Материали ОСА

Пълномощно за гласуване с представител

Назад към новините