13ное2013

eSign обучение за служители от Пощенска Банка

Втора седмица корпоративната библиотека на Карол отваря врати, за да посрещне над 150 служители на Пощенска Банка, които преминават обучение на тема „Операционни и административни процедури при Регистриращ орган“. Знанията и уменията, които получават в областта на удостоверителните услуги, ще дадат възможност на служителите да издават удостоверения за Квалифициран електронен подпис на своите клиенти с едно посещение в банков офис.

Освен теоретичната основа, регламентирана в Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП), по време на обучението участниците имат възможност да издадат своите първи сертификати.

СЕП България е доставчик на удостоверителни услуги eSign. СЕП България e дъщерно дружество на Адванс Екуити Холдинг, част от финансова група Карол.

Назад към новините