Инвестиционна стратегия

В своята дейност Адванс Екуити Холдинг не си поставя отраслови или териториални ограничения, освен това, че инвестира само в български предприятия. В обсега на предпочитаните за инвестиции проекти и компании са тези, които в най-голяма степен могат да се възползват от икономическото развитие на страната и участието й на общия пазар на Европейския съюз.

Инвестиционната стратегия на Адванс Екуити Холдинг предполага филтрирането и селекцията на перспективни бизнес планове или функциониращи малки частни фирми, които се нуждаят от финансиране за разрастване на дейността, реализация на нови продукти или технологични иновации. Основните критерии при подбор на портфейлните инвестиции са:

  • Наличието на сериозен мениджмънт с доказан опит;

  • Бизнес модел с потенциал за висок растеж и успешна реализация на базата на конкурентоспособен продукт или услуга;

  • Прогнозна вътрешна норма на възвръщаемост в размер на 20% за прогнозен инвестиционен период от 5 години;