Инвестиционни цели

Водеща цел на Адванс Екуити Холдинг е да осигури на своите акционери максимално нарастване на стойността на инвестициите им в дългосрочен план. Тази цел се преследва чрез структуриране на портфейл от частни компании в чието управление дружеството пряко участва. Адванс Екуити Холдинг придобива дял в новоучредяващи се или съществуващи млади компании, финансира тяхното развитие за определен период от време (средносрочен или дългосрочен) и излиза от инвестицията чрез продажба на участието си на стратегически инвеститор, на друг финансов инвеститор или през фондовата борса.

Адванс Екуити Холдинг е активен партньор на предприемачите в подкрепените от него компании. Дружеството не само предоставя необходимото за бизнеса финансиране, но и подпомага развитието на проектите чрез участие в стратегическия мениджмънт, консултирането по различни функционални направления (вкл. финансови, счетоводни и правни услуги), осигуряването на широка мрежа от полезни бизнес контакти.