Документи

Обща документация

Обща документация

Становище от ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация)(pdf, 1227027b) ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АКЦИОНЕРИ – втора част (pdf, 795404b) ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АКЦИОНЕРИ – първа част(pdf, 854363b) Решение на ликвидатора за свикване на РГОСА(pdf, 2845746b) Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация, насрочено за 30.06.2021 г(pdf, 2664406b) Материали за редовното годишно общо събрание на акционерите(pdf, 1523410b) Отчет за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2020 г.(pdf, 4234199b) Доклад за дейността на одитния комитет през 2020 г.(pdf, 3778971b) Образец на пълномощно за ОСА, което ще се проведе на 30 юни 2021 г.(doc, 62464b) Материали за РГОСА, насрочено за 30.07.2020 г., съответно за 14.08.2020 г. (pdf, 5578422b)

Финансови отчети

Тримесечно уведомление по чл. 37а от Наредба № 2(pdf, 2971842b) Тримесечно уведомление по чл. 37а от Наредба № 2 Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2021 г Тримесе?(pdf, 2971842b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2021 г(pdf, 3388822b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.03.2021 г. на „АЕХ“ АД.(pdf, 3293349b) Заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет на „АЕХ“ АД към 31.12.2020 г. съгласно чл. 37а, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2(pdf, 1784909b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 31.12.2020 г(pdf, 3302676b) Тримесечно уведомление към 30.09.2020 г. за текущия етап на производството по ликвидация(pdf, 3319206b) Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет на Адванс Екуити Холдинг АД-в ликвидация(pdf, 3457285b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2020 г.(pdf, 4177555b) Начален ликвидационен баланс на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация, считано от 11.03.2020 г. (pdf, 1082707b)

Message

No documents in the current selection

Архив